Tierp BK   2006-11-12         Mentalbeskrivare:   Ferm Gunnel
Moment:
1
2
3
4
5
1a Kontakt
-Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt genom att dra sig undan

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök

Överdrivet kontakttagande, ex. Hoppas, gnäller skäller

1b Kontakt
-Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka

Följer med motvilligt

Följer med, men är inte engagerad i testledaren

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller

1c. Kontakt
-Hantering

Avvisar med morrning o/ eller bitförsök

Undviker, drar sig undar eller söker skydd hos föraren

Accepterar hantering

Accepterar, svarar med kontaktbeteende

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende

2.a Lek 1
- Leklust

Leker inte

Leker inte, men visar intresse

Startar långsamt, blir aktiv, leker

Startar snabbt, leker aktivt

Startat mkt snabbt, leker mkt aktivt

2.b Lek 1
- Gripande

Griper inte

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med med framtänderna

Griper direkt, med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet i farten

2c. Lek 1
Dragkamp

Griper inte

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot

Griper, drar emot, men släpper och tar om. Alt. Tuggar

Griper med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, ruskar-även under den passiva delen.

3a. Förföljande

Startar inte

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3b. Gripande

Nonchalerar föremålet

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek

4. Aktivitet

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lung ?står, sitter elr ligger

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Estaka aktivitetshöjningar

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt. Oro under hela momentet

5a. Avst. Lek
Intresse

Engageras inte av fiuranten

Kontroll, avbrott förekommer

Intresserad, följer figuranten utan avbrott

Intresserad. Vill iväg. Enstaka startförsök

Mycket intresserad. Villi väg, upprepade startförsök

5b. Avst. Lek
-Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden under momentets första del

Visar enstaka hotbeteenden under momentets första och andra del

Visar flera hotbeteenden under momentets första del

Visar flerar hotbeteenden under momentets första och andra del

5c. Avst. Lek
Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten

Går fram när figuranten är aktiv på linjen

Går fram till den dålda men talande figuranten

Går fram till figuranten med låg kroppsställning o/eller med tidsfördröjning

Går fram direkt till figuranten utan hjälp

5d. Avst. Lek
Leklust

Visar inget intresse

Leker inte men visar inresse

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot

Griper. Drar emot, men kan släppa och ta om

Griper direkt. Drar emot, släpper inte

5e. Avst. Lek
Samarbete

Visar inget intresse

Blir aktiv med avbryter

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek

6a. Överraskn.
Rädsla

Stannar inte elr kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

6b. Överraskn.
Hog/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6c. Överraskn.
Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står brevid

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp

6d. Överraskn.
Kvarsående rädsla

Ingen tempoförändring eller undamnanöver

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen

Båge elr tempoväxling, vid minst 2 passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

6c. Överraskn.
Kvarsående intresse

Inget intresse för overallen.

Stannar upp. Luktar elr tittar på overallen vid 1 tillfälle

Stannar upp. Luktar elr tittar på overallen vid minst 2 tillfällen

Biter i elr leker med overallen. Intresset minskar efterhand

Biter i elr leker med overallen vid 2 eller fler passager

7a. Ljudkänsl.
Rädsla

Stannar inte eller kort stopp

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter

7b. Ljudkänsl.
Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet samt lockar på hunden

Går fram  till skramlet när föraren står brevid

Går fram  till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp

7c. Ljudkänsl.
Kvarsående rädsla

Ingen tempoförändring eller undamnanöver

Liten båge eller tempoväxling vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen

Båge elr tempoväxling, vid minst 2 passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

7d. Ljudkänsl.
Kvarstående Intresse

Visar inget intresse

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 1 tillfälle

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen

Biter i eller leker med skramlet. Intresset minsar efterhand

Biter i eller leker med skramlet vid 2 eller flera passager

8a. Spöken
Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteende och flera attacker

8b. Spöken
Kontroll

Enstaka kontroll, därefter inget intresse

Tittar  mot spökena då och då

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar och/elr handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar och/elr handlar mot båda spökena under hela momentet

8b. Spöken
Rädsla

Uppehåller sig framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid föraren. Någon avståndsreglering

Uppehåller sig i huvudsak framför elr brevid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr.

8b. Spöken
Nyfikenhet

Går fram till fig. När föraren tagit av figurantens huvudbonad

Går fram till fig. När föraren talar med fig. Och lockar på hunden

Går fram till fig. när föraren står brevid

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet

Går fram till figuranten utan hjälp

8b. Spöken
Kontakt

Avvisar elr undviker kontaktförsök

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den

Besvarar kontakten från figuranten

Tar själv kontakt med figuranren

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan ex. hoppa och gnälla

9a. Lek 2
Leklust

Leker inte

Leker inte, men visar intresse

Startar långsamt, blir aktiv, leker

Startar snabbt, leker aktivt

Startat mkt snabbt, leker mkt aktivt

2.b Lek 1
- Gripande

Griper inte

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med med framtänderna

Griper direkt, med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet i farten

10. Skott

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd

Riktar intresse mot skytten, publiken elr annat, men återgår till lek/passivitet

Avbryter lek elr passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek

Berörd,  rädd


.:Tillbaka till hundarna:.